Is het mogelijk om een ​​kind in de autostoel op de voorstoel te dragen?

De inhoud

Traditioneel zijn de meeste kinderautostoeltjes gericht op de locatie achter, in sommige gevallen zelfs tegen de voortgang van de auto in. Voor ouders is het installeren van een accessoire echter niet altijd de meest redelijke. Om althans te beginnen met het feit dat het ontwerp van de auto soms niet veel hoeft te bevatten om het gekochte model van de autostoel te installeren - hoewel er natuurlijk een vraag is voor ouders die om de een of andere reden een ongeschikt accessoire kochten.

Bovendien zijn kinderen, alleen achtergelaten, vaak wispelturig - ze willen overgaan naar de voorstoel en het openingslandschappen zien, en om hun gedrag te beheersen, als slechts één van de ouders met het kind reist, is het erg problematisch vanaf de bestuurdersstoel. Kortom, veel ouders zouden graag baby's naar voren transplanteren, maar sommigen zijn bang dat een dergelijke beslissing in strijd is met de wet of elementaire veiligheidstechnieken. Laten we proberen erachter te komen hoe dingen op dit gebied eigenlijk zijn.

standaarden

Als het gaat om reizen met de auto, bedenk dan dat bijna alle aspecten van een dergelijke beweging niet naar believen worden bepaald, maar strikt worden geregeld door de regels van de weg. Overtreding van een van de punten in sommige individuele gevallen kan vanuit menselijk oogpunt worden begrepen, maar vanwege het feit dat het ernstige gevolgen heeft, kan de dader toch worden gestraft. De SDA omvat niet alleen de regels met betrekking tot de feitelijke rit - de regels voor het vervoer van passagiers in personenauto's worden daar ook geregistreerd.

Hier moet worden verduidelijkt dat de leeftijd van de kinderen, zoals begrepen door de wetgever, eindigt op 12-jarige leeftijd, dat wil zeggen dat een passagier na het bereiken van de leeftijd van twaalf jaar op dezelfde basis als een volwassene kan worden vervoerd. Als een kind 12 jaar oud is, kan hij vooraan rijden, zelfs als er geen autokinderzitje is - het is genoeg voor hem om standaard autogordels te gebruiken.

Wat betreft een kind van wie de leeftijd nog geen twaalf jaar is, hij is niet verboden door de regels van de weg om voorin te gaan zitten, maar alleen op voorwaarde dat een speciale beperking wordt gebruikt. Hier biedt de wetgever ouders een zekere vrijheid, omdat dergelijke middelen niet alleen het autostoeltje zelf omvatten, maar ook eenvoudigere modellen zoals boosters.

In dit geval moet een speciaal apparaat specifiek zijn en geen speciaal apparaat. Paragraaf 22.9 van de SDA geeft aan dat een kind jonger dan 12 jaar oud alleen op de voorstoel mag zitten als de veiligheidsmaatregelen volledig worden nageleefd. Het autokinderzitje moet minimaal overeenkomen met de lengte en het gewicht van het kind, als de vertegenwoordiger van de wet een duidelijke discrepantie ziet tussen de parameters van de passagier en zijn stoel, kan hij het als een overtreding beschouwen.

Een compleet ander punt, dat veel ouders niet eens vermoeden, is het probleem met het vervoer van kinderen op de voorstoel in het geval er airbags in de auto aanwezig zijn.Er wordt van uitgegaan dat zitten bij zo'n kussen betekent dat je moet overleven bij een auto-ongeluk, omdat het systeem de passagier tegen een klap beschermt. In het geval van een klein kind kan alles gebeuren, zelfs het tegenovergestelde, omdat de airbag heel scherp opent en hard slaat op alles wat in de weg staat.

Als een dergelijke slag voor een volwassene waarschijnlijk geen ernstige gevolgen zal hebben, dan is voor een kind, wiens lichaamsverhoudingen veel kleiner zijn en zijn botten veel dunner en zwakker zijn, hij mogelijk de oorzaak van letsel. Tegelijkertijd kan de airbag zich zelfs bij een kleine botsing ontvouwen, van de gevolgen waarvan het kind door de autostoel zelf wordt beschermd, en dan laat het noodlottige systeem voor passagiersbescherming de baby niet alleen van schrik af.

Besteed speciale aandacht aan het trauma van een airbag wanneer ouders een autostoeltje op de voorstoel willen vervoeren. Vanwege de horizontale positie neemt het bijna de gehele ruimte in beslag vanaf de achterkant van de voorstoel naar het dashboard, daarom neemt het de klap op in de allereerste stadia van de opening van het kussen. Gezien de kwetsbaarheid van de baby, die de wieg nog steeds niet heeft overwoekerd, kunnen de gevolgen heel erg zijn.

Daarom wordt aanbevolen om bij het installeren van de autostoel op de voorstoel de stoel zelf zo ver mogelijk terug te rollen om een ​​soort opening tussen de kleine passagier en het voorpaneel van de cabine te creëren. Bovendien geven de meeste experts advies dat enigszins onlogisch lijkt, maar alleen op het eerste gezicht - telkens om de activering van de airbag uit te schakelen voor de plaats waar het kind in de autostoel moet worden vervoerd.

Waarom wordt het niet aangeraden om kinderen voorop te dragen?

De wetgeving van ons land, zoals vele anderen, verbiedt in het algemeen het vervoer van kinderen in de autostoel op de voorstoel niet, hoewel dit aangeeft dat dit een speciaal autokinderzitje met geschikte parameters vereist. Desalniettemin zijn zelfs veel volwassenen van mening dat autorijden op de voorstoel niet zo veilig is als achterin, zodat ze daar zelf kunnen zitten, maar ze zullen het kind nooit aan boord krijgen. Het is mogelijk om de baby vooraan te vervoeren, maar het is waarschijnlijk de moeite waard om te luisteren naar de argumenten van degenen die deze manier van transport als onacceptabel beschouwen.

Reden # 1

Hoe dan ook, de voorstoelen zijn gemiddeld beschermd tegen de gevolgen van het ongeval is veel zwakker. Botsingen aan de voorzijde worden meestal de krachtigste, en in een dergelijke situatie lijdt het voorste gedeelte van de auto het meest. Het plaatsen van een autokinderzitje in de voorligger verhoogt de kans dat een kind geblesseerd raakt aanzienlijk.

Deskundigengroepen uit verschillende landen verzamelden speciaal statistieken over het gebruik van autostoelen van specifieke fabrikanten en modellen wanneer deze voor en achter werden geplaatst en behaalden indrukwekkende resultaten. Fronttrauma en zelfs mortaliteit gemiddeld ongeveer anderhalf keer hoger bij hetzelfde model.

Reden # 2

Een autokinderzitje op de passagiersstoel vóór installeren en de airbag niet uitschakelen voordat dit een veel voorkomende fout is die bijna meer kinderen verwondt dan de gevolgen van het ongeluk zelf. De bijzonderheden van dit probleem zijn hierboven net genoeg besproken.

Reden nummer 3

Het plaatsen van een kinderzitje in de auto op de voorstoel betekent een onvergetelijke emotie voor het kind. Kinderen verheugen zich oprecht over de mogelijkheid om 'als volwassenen' in een auto te rijden, dat wil zeggen op de voorstoel en te genieten van het uitzicht op de weg, maar het geeft niet altijd positieve emoties. Kinderen van voorschoolse leeftijd zijn bijvoorbeeld erg emotioneel en de aanblik van een enorme lading kolos die ons tegemoet schiet, die in feite veilig kan reizen in de tegemoetkomende baan, kan hen bang maken.

Een dergelijke nerveuze schok staat het kind niet toe om normaal te slapen en te eten, en kan in sommige gevallen zelfs tot hysterie leiden. Stel je voor wat de reactie van de baby zou zijn als de oorzaak van de schrik niet in zijn verbeelding zou liggen, en de bestuurder echt nauwelijks ontsnapte aan een botsing. Het is duidelijk dat de versleten kleine passagier op de voorstoel niet bijdraagt ​​aan beter en nauwkeuriger lopen.

Reden # 4

Veel kinderartsen zeggen dat de juiste autostoelbevestiging voor een kind jonger dan 5 jaar in een auto strikt achterwaarts moet zijn, dat wil zeggen tegen de reis van de auto, wat bijna onmogelijk is op de voorstoel. Het feit is dat op die leeftijd het bewegingsapparaat van het lichaam van het kind nog steeds niet volledig was gevormd en daarom niet bestand was tegen ernstige belastingen.

Als het kind in de rijrichting wordt gedraaid, is het zelfs in geval van plotseling remmen zonder een ongeluk een "knik" vooruit naar voren, en het hoofd in dit ontwikkelingsstadium is onevenredig groot en zwaar in verhouding tot de rest van het lichaam. Het resultaat is een kritische belasting van de cervicale wervelkolom, die letsel kan veroorzaken.

Wanneer een kind als het ware achteruit gaat, zal een dergelijk "knikje" niet werken, omdat de hoofdsteun de slag zal doven en het kind helpt om in de juiste positie te staan. In de wetgeving van veel Europese landen is er een verbod op het vervoer van dergelijke jonge kinderen in een andere positie dan de tegenovergestelde richting van de auto, en hoewel we nog niet zo'n norm hebben, kunnen ouders zelf opnieuw nadenken over de gezondheid en veiligheid van de baby.

Reden # 5

Als u de aanbevelingen van kinderspecialisten bekijkt met betrekking tot de plek waar de autostoel in de auto moet worden geplaatst, is het het beste om deze in het midden van de achterbank te plaatsen. Als de stoelen in drie rijen zijn gerangschikt, dan gemiddeld. Het is daar dat het kind evenzeer wordt beschermd tegen zowel frontale botsingen als tegenbotsingen.

Hieruit concluderen we dat de locatie van het autostoeltje op de voorstoel niet beschermt tegen het een of het ander - daarom wordt een aanzienlijk deel van de bescherming van het speciale materiaal genivelleerd door de slecht ontworpen opstelling.

Beveiligingsmaatregelen

In tegenstelling tot al het bovenstaande, vervoeren veel ouders nog steeds kinderen vooraan. De redenen hiervoor kunnen worden gevarieerd - er is bijvoorbeeld in principe niet voldoende ruimte achterin, of vanwege te veel getransporteerde dingen, een van de ouders draagt ​​het kind alleen en wil de situatie volledig beheersen, of het kind is klaar om een ​​driftbui te geven als redenen waarom hij de reis op de voorstoel wordt geweigerd.

De reden voor het vervoeren van een kind vooraan kan logisch verantwoord en begrijpelijk zijn, maar dit neemt niet weg dat het risico dat zich in een dergelijke situatie voordoet, kleiner is. In deze geest is het erg belangrijk om ouders enkele eenvoudige tips te geven die de risico's die zijn opgetreden op zijn minst enigszins zullen verminderen.

 • Allereerst probeer zelfs de kleinste mogelijkheid te vinden om een ​​stoel van achteren te installeren. Als de stoel alleen vooraan zit omdat je het kind niet eerder van achteren kon dragen, maar nu is er zo'n gelegenheid - gebruik het onmiddellijk.
 • Om toekomstige woedeaanvallen te voorkomen Wakker het kind meteen aan het feit dat hij alleen in zeer uitzonderlijke gevallen vooraan kan rijden. Installeer een kinderzitje achterin in alle situaties waar dit mogelijk is.
 • Nadat het kind naast hem is geplaatst, gaat de ouder-bestuurder ervan uit dat hij meer aandacht aan de baby zal kunnen besteden, maar het redeneeringsprincipe moet hier volledig tegengesteld zijn. Met zo'n regeling heeft het kind slechts een fractie van een seconde nodig om zijn huidige toestand te beoordelen, maar je moet niet afgeleid worden van de weg. Bovendien is het noodzakelijk om de verkeerssituatie zorgvuldig te analyseren, in een poging te voorspellen op welk moment het dramatisch kan veranderen, om op dat moment niet afgeleid te worden.
 • De airbag kan een echte vriend zijn voor de volwassen passagier en een gezworen vijand voor de baby. Voordat u een autokinderzitje vooraan installeert, zorg ervoor dat de airbag is uitgeschakeld.
 • Ongeacht of de airbag aan, uit of helemaal niet is, Probeer het zitje met het autostoeltje zo ver mogelijk uit de buurt van delen van het lichaam te verplaatsen. In geval van een botsing kan het lichaam verkreukeld zijn en scherpe hoeken in de cabine uitsteken, en kan het kind als gevolg van bruusk remmen er net zoveel op gooien als de fixatieriemen toestaan, omdat hoe groter de afstand tussen hen, hoe beter.
 • Wanneer u een kind op de voorstoel vervoert, moet u voorbereid zijn op de verkeerspolitie om de bestuurder te straffen. Ze kunnen een beroep doen op onwetendheid over de regels voor het vervoer van kleine kinderen, of eenvoudig druk op de twijfel vestigen, daarbij wijzend op het feit dat dit type autokinderzitje geen speciaal voertuig is voor het vervoeren van kinderen of dat het niet past in een bepaald kind in termen van parameters. Als u zeker weet dat u gelijk hebt, wees dan bereid overtuigend te argumenteren, inclusief met de presentatie van rechterlijke beslissingen in soortgelijke situaties.
 • Het dragen van een kind vooraan in de autostoel is nog steeds toegestaan, hoewel het gevaarlijker is dan op de achterbank, maar het op de juiste plaats op de stoel plaatsen is een onnodig en zeer hoog risico. Elke verkeerspolitieagent die dergelijke ouders tegenhoudt, heeft het volste recht om een ​​overtreding van de veiligheidsvoorschriften te registreren. Bij een frontale botsing is het resultaat hoogstwaarschijnlijk fataal voor een kind van nalatige ouders, omdat vliegen door de voorruit bijna onvermijdelijk is.
 • Sommige moderne rijtuigen 2 in 1 en 3 in 1 suggereren het verwijderen van de beun met de daaropvolgende transformatie naar een autostoel, dit is echter alleen van toepassing op die modellen die speciaal voor dit doel zijn aangepast. Veel ouders proberen onbewust of door felle nalatigheid de wieg van een gewone klassieke kinderwagen voor hetzelfde doel te gebruiken, wat volkomen onaanvaardbaar is. De houder moet met speciale riemen aan de stoel kunnen worden bevestigdals er geen juiste apparaten zijn, dan is dit geen garantie voor de veiligheid van het kind, zelfs niet bij een eenvoudig bruusk remmen. Het is daarom geen speciaal middel, omdat de verkeerspolitieagent in dit geval de overtreding kan verhelpen.

Ten slotte kunt u nog een logisch advies geven: gebruik alleen de beste autostoelen. Wees niet lui om op internet te zoeken naar video-crashtests van alle modellen, waaronder de beoogde aankoop is geselecteerd, en om te onderzoeken hoe hoog het beschermingsniveau van een kleine passagier tegen een schok bij een ongeval is.

Het is natuurlijk niet logisch autostoelen te vergelijken voor crashtests op de achterbank, als u het product installeert dat u naar voren wilt sturen.

Het juiste autostoeltje kiezen

De principes voor het kiezen van een autokinderzitje voor het vervoeren van een voorligger verschillen over het algemeen niet van vergelijkbare principes voor het bepalen van het beste model voor achtertransport. Het enige algemene verschil is eigenlijk de mogelijkheid om het geselecteerde model vanaf de voorkant te installeren - waar de afmetingen van de vrije ruimte en de aanwezigheid of locatie van de bevestigingen kunnen verschillen. Als u alle speciale gereedschappen in categorieën onderverdeelt, moet u, afhankelijk van de leeftijd en om problemen met de verkeerspolitie te voorkomen, het juiste model autostoelen kiezen.

 • In het eerste jaar van zijn leven, een kindwiens gewicht niet 10 kilogram bereikt, wordt strikt in de autolink vervoerd, in een horizontale positie.Dit ontwerp is het minst geschikt voor vervoer op de voorstoel, omdat in sommige gevallen, als de wieg niet achter kan worden geïnstalleerd, de baby beter is om gewoon thuis weg te gaan.
 • Tot anderhalf jaar passagiers met een gewicht van minder dan 13 kilogram kan worden vervoerd in een kinderzitje van het "cocon" -type, dat aan alle zijden nauwsluitend past en beschermt, inclusief het hoofd. Een dergelijk apparaat moet tegen de bewegingsrichting worden geïnstalleerd, omdat het op de voorstoel meestal alleen wordt geïnstalleerd als het mogelijk is de rugleuning volledig te verwijderen.
 • Op de leeftijd van één tot vier jaar en met een gewicht van 9 tot 18 kilogram voor het vervoer van kinderen is het al mogelijk om stoelen met universeel ontwerp te gebruiken, die installatie op alle stoelen mogelijk maken. Vanuit het oogpunt van veiligheid is het nog steeds beter om het kind te vervoeren in de modellen die achterwaarts zijn gemonteerd.
 • Voor voorschoolse kinderen en kinderen met een gewicht van 15-25 kilogram meest gebruikte autostoeltjes categorie 2, die in de rijrichting zijn gemonteerd. Het zijn deze stoelen die vaak op de voorstoelen worden gezet als ze door één ouder worden vervoerd, aangezien passagiers van deze leeftijd echt de aandacht op hun persoon willen vestigen. Hier, net als nergens anders, is het van cruciaal belang om de airbag uit te schakelen, omdat dergelijke kinderen vaak van voren rijden en tezelfdertijd nog steeds te kwetsbaar zijn om de impact te weerstaan.
 • Voor schoolgaande kinderen jonger dan tieners en met een gewicht van niet meer dan 36 kilogram er worden kinderautostoelen van groep 3 gebruikt, vaak worden de standaard veiligheidsgordels van een auto niet meer vastgemaakt door de stoel zelf, maar door de passagier die erin zit, die anders onbetrouwbaar of onjuist zou zijn bevestigd.

Het moet worden begrepen dat In het geval van een autostoel is niet alleen de kwaliteit van het betreffende model belangrijk, maar ook de correcte installatie. U kunt de beste in zijn soort stoel kiezen, die zichzelf zal laten zien aan de slechtste kant van een ongeluk vanwege het feit dat het onbetrouwbaar bleek te zijn.

Alle experts bevelen aan om zorgvuldig een autostoeltje te kiezen op basis van de resultaten van beoordelingen en video-crashtests, maar ga nooit direct op reis met hem na aankoop.

Ten eerste zijn ouders verplicht om de procedure van installatie en ontgrendeling van het autostoeltje aan te passen aan automatisme om te weten dat het veilig is vastgemaakt en om het kind zo nodig dringend vrij te kunnen geven.

Over het kiezen van de juiste autostoel voor het kind, zie de volgende video van Dr. Komarovsky.

Informatie verstrekt voor referentiedoeleinden. Do not self-medicate. Bij de eerste symptomen van de ziekte, raadpleeg een arts.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid