Gelijke kansen: gehandicapte kinderen kunnen een aanvraag indienen bij verschillende universiteiten

Afgevaardigden van de Doema van Rusland hebben een wet goedgekeurd die gehandicapte kinderen toestaat documenten in te dienen tegelijkertijd in verschillende universiteiten van het land.

Normatieve handelingen die tot nu toe bestonden, gaven helemaal geen garanties voor de inschrijving van een gehandicapt kind dat met succes de examens heeft behaald.

Kinderen met een handicap vóór de goedkeuring van de wet konden rekenen op buiten de competitie toegelaten toelating tot de universiteit alleen binnen een bepaald (meestal heel klein) quotum.

Als het bleek te zijn uitgeput, werd er een wedstrijd georganiseerd tussen dergelijke aanvragers. En niet iedereen die met succes alle tests heeft doorstaan, kan op inschrijving rekenen.

De wet, die met goed gevolg de laatste derde plaatsvervangende lezing heeft aangenomen en is aangenomen met een meerderheid van stemmen, staat kinderen met een handicap toe van de eerste en tweede groep, kinderen met een handicap en personen die gehandicapt zijn geworden als gevolg van een militair letsel of tijdens de militaire dienst verworven ziekte, om niet-competitieve toelating tot de begroting te gebruiken plaatsen binnen het quotum voor succesvolle examens bij het indienen van een pakket documenten onmiddellijk aan vijf instellingen voor hoger onderwijs.

De nieuwe regel is al van kracht vanaf dit jaar. En in de nabije toekomst is het de bedoeling dat mensen met een handicap zich inschrijven voor universiteiten die aanvullende gespecialiseerde examens nodig hebben, niet op basis van de resultaten van het USE, maar op basis van de resultaten van deze ingangstests.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid