In de bioscoop over het paspoort: de Doema ondersteunde het project, waarmee kassagisten in bioscopen het publiek om een ​​paspoort kunnen vragen

In de Doema van de Russische Federatie steunde het wetsontwerp, dat biedt kassiers de mogelijkheid kaartjes te verkopen voor sessies nadat de kijker een paspoort heeft getoond.

Zowel kassiers als auditors van auditoria zullen kunnen vragen om een ​​document te laten zien als ze twijfels hebben over de leeftijd van de kijker, als het ticket niet wordt gebruikt voor een kinderfilm.

Elke foto heeft leeftijdsbeperkingen. Ze moeten in acht worden genomen bij het verkopen van kaartjes voor sessies.

De auteurs van het project beweren dat de wet het toelaat kinderen beschermen tegen schadelijke informatie, die hun psyche kunnen verlammen en de gezondheid schaden.

Bij de tweede lezing van het document klaar zal zijn, en een aantal amendementen. Met name bioscopen mogen geen kindertrailers vertonen voor films die niet geschikt zijn voor kinderen in de leeftijdscategorie voordat de film voor kinderen wordt gescreend.

De wet zal ook worden verspreid te koop boekenen de uitgifte van boeken in bibliotheken aan minderjarigen.

Een bibliothecaris of boekhandelaar kan ook een paspoort vragen als hij twijfelt of het tijd is voor het kind om de door hem gekozen literatuur te lezen.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid