De Doema wordt aangespoord om huiswerk op school achter te laten ten gunste van wandelen

Doema Plaatsvervangend Boris Chernyshov, plaatsvervangend voorzitter van de commissie onderwijs en wetenschap van het parlement, zei dat huiswerkopdrachten die op school overvloedig aan kinderen worden gegeven, zijn een overblijfsel uit het verleden.

Volgens het parlementariër zouden ze zo snel mogelijk moeten worden verlaten en moeten kinderen vrij zijn om te wandelen en te sporten.

Hij verwees naar de wereldervaring - er is vandaag geen huiswerk in de scholen van Europa, omdat kinderartsen en psychologen praten over de overbelasting van kinderen en tieners.

Huiswerk verergert alleen de al aanzienlijke stress waaraan kinderen op scholen worden blootgesteld.

Volgens Chernyshov verliezen ze vanwege deze overmatige belasting die op de schouders van kinderen valt, snel hun interesse in studeren en onderwijs in het algemeen.

Hij moedigde collega's aan om na te denken over een wetsvoorstel dat officieel huiswerk zou annuleren voor schoolkinderen.

Er zal geen vertraging zijn in het curriculum als het tijdens de schooluren volledig en volledig wordt onderwezen. En de kinderen krijgen tijd om te sporten en te wandelen in de frisse lucht - dit is precies wat het gemiddelde scholier nu hard mist.

Het initiatief Chernyshov werd gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, kinderartsen benadrukken dat een dergelijke maatregel de gezondheid van kinderen aanzienlijk kan verbeteren, wat helaas helaas nog veel te wensen overlaat.

Het ministerie van Wetenschap en Onderwijs heeft niet op het beroep gereageerd.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid