Dodelijke fout: vanwege nalatigheid van de zorgverlener kregen kinderen in Magadan oogverblekingen

Een kleuterleidster in Magadan maakte een grote fout. Ze deed de lichten in de groepskamer aan. met kiemdodende lamp. Als gevolg hiervan hadden acht kinderen ernstige oogwonden.

De kiemdodende lamp was defect. Om de een of andere reden werd het niet tijdig gedemonteerd of losgekoppeld van de voeding.

Met klachten van pijn in de ogen, tranen, begonnen de kinderen zich binnen een paar uur te keren.

Artsen vastgesteld microben van de cornea, alle kinderen kregen medische zorg. Het parket van de regio Magadan begon het incident te onderzoeken.

Aanklagers hebben al geconcludeerd dat kinderen verwondingen hebben opgelopen vanwege schendingen door de leraar eisen voor de bescherming van het leven en de gezondheid van leerlingenevenals veiligheidsfuncties. Aan het einde van het onderzoek zal het dossier aan de rechtbank worden voorgelegd.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid