Jonge gezinnen willen een aanbetaling op een hypotheek subsidiëren

In de Doema van Rusland, de kwestie van de mogelijkheid van het verstrekken van subsidies voor jonge gezinnen voor een aanbetaling op een hypotheek.

Voor bepaalde categorieën van gezinnen met kinderen wordt ook aangeboden rente verminderen op preferentiële hypotheken van 6% tot 4,0-4,5%.

Alleen dergelijke maatregelen zullen ertoe bijdragen dat huisvesting voor jonge gezinnen betaalbaarder wordt, de opstellers van het initiatief zijn er zeker van.

Daarnaast wordt voorgesteld om gezinnen te onderscheiden die op het platteland wonen en gezinnen die in grote steden wonen.

Ook kunnen voorwaarden worden versoepeld voor degenen die van plan zijn koop onroerend goed met preferentiële hypotheken in dorpen en kleine steden aantal tot 50-100 duizend mensen.

Er is nog een voorstel, dat ook door parlementariërs moet worden besproken en overwogen om het mechanisme van preferentiële hypothecaire leningen te verbeteren - dit is maandelijkse betalingen.

Voorgesteld wordt om een ​​afzonderlijke wettelijke basis te creëren die jonge ouders in staat stelt in het begin wat te betalen, en pas daarna, wanneer de echtgenoten "opstaan", verhoog je de maandelijkse leningbetaling. Vandaag is zo'n mechanisme niet voorzien.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid