Niet-gedoopte baby's kunnen nu in de kerk worden herdacht

De synode van de Russisch-orthodoxe kerk heeft een document aangenomen dat laat herdenking van niet-gedoopte baby's toe.

De rite van de herdenking werd goedgekeurd tijdens een bijeenkomst die afgelopen zaterdag in Jekaterinenburg werd gehouden.

Tot die dag was de kerk de mogelijkheid ontzegd om kinderen te lezen of te herdenken die waren gestorven voordat hun ouders hen hadden gedoopt.

Moeders en vaders wendden zich vaak tot de patriarch met verzoeken om de huidige stand van zaken te heroverwegen, omdat hun kinderen ook herinnerd moeten worden.

De gemoedstoestand van een kind dat het sacrament van de doop nog niet heeft ontvangen, wordt nog steeds niet definitief gedefinieerd door theologen, ze ruziën over hem en kunnen geen unanieme mening bereiken.

Maar iedereen is unaniem in het feit dat de baby, die net is geboren, heb geen tijd gehad om persoonlijke zonden te krijgenen daarom is het niet nodig om de Heer om vergeving van zonden te vragen tijdens de begrafenis, zoals het wordt gedaan voor de begrafenis van volwassenen en jongeren.

De synode van de Russisch-orthodoxe kerk riep op om dit als zodanig te interpreteren.

Daarom nu rouwende ouders en andere familieleden die een zwaar verlies hebben meegemaakt en een baby hebben verloren, zullen niet worden geweigerd tot begrafenis en daaropvolgende herdenking.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid