Niet-betalende alimentatie is nu onrendabel om te verbergen

Een kwaadwillende niet-betaler van alimentatie zijn voor minderjarige kinderen werd nu onrendabel. De Doema van de Russische Federatie heeft een wet aangenomen die het proces van het incasseren van onderhoudsbetalingen regelt.

Nu als gedurende het jaar de deurwaarder kon de ouder niet vinden, die door de rechtbank werd gelast alimentatie te betalen, de eiser wordt erop gewezen dat het zoeken geen resultaten heeft opgeleverd.

Documenten worden naar de rechtbank gestuurd. De dienaren van Themis herkennen op hun beurt in de procedure een wanbetaler als vermist. Dit betekent dat zijn eigendom wordt overgedragen naar trustmanagement en dat de afwezige zelf wordt verwijderd van de plaats van registratie in de woonomgeving door de eigenaar.

In feite nu ontduiking van alimentatiebetaling grote problemen veroorzaakt - een persoon wordt gedeeltelijk capabel, hij kan geen baan krijgen, documenten uitvoeren, een lening afsluiten, zonder een verblijfsvergunning de Russische Federatie verlaten.

Wat betreft kinderen, zij hoeven niet te verhongeren - wanneer de rechtbank erkent dat de ouder als vermist is, hebben zij recht op een maandelijkse uitkering voor het verlies van de kostwinner.

Als de echtscheiding niet correct is uitgevoerd, is het mogelijk om de "ontbrekende" wanbetaler te scheiden volgens een vereenvoudigd schema. Ook geen toestemming van de tweede echtgenoot nodig om naar het buitenland te reizen.

De wet is primair gericht op de rechten van kinderen beschermendie door de jaren heen geen cent van zijn vader of moeder hebben gezien. Het document is aangenomen in de laatste, derde lezing.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid