Ministerie van Onderwijs tegen de uitbreiding van het onderwijs tot 12 jaar

Het idee om de scholing met een jaar te verlengen, werd tot uitdrukking gebracht door de volksvertegenwoordiger van de liberaal-democratische partij Vasily Vlasov. Hij stelde voor om de zomervakanties voor een maand te verlengen en deze keer te compenseren met een extra jaar studie.

Het ministerie van Onderwijs en Wetenschap heeft het initiatief niet ondersteund, omdat de afdeling van mening is dat het systeem dat op dit moment is ontwikkeld, de belasting gelijkmatig verdeelt en u in staat stelt het volledige onderwijsprogramma te beheersen.

Het ministerie herinnerde eraan dat kinderen in gewone scholen voor algemeen onderwijs in de USSR gedurende 10 jaar studeerden.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid