Pa met zwangerschapsverlof: de Staatsdoema bereidt een wetsvoorstel voor over zwangerschapsverlof voor mannen

In de Staatsdoema van Rusland bereiden ze een wetsvoorstel voor sta toe dat mannen bij de geboorte eenmalig zwangerschapsverlof opnemen. Impliciet kort, tiendaags verlof met volledig loon voor de gehele periode.

De auteurs van het wetsvoorstel waren de afgevaardigden van de Liberale Democratische Partij. De tekst van het wetsvoorstel is al aan de minister van Arbeid en Sociale Bescherming van de Russische Federatie toegestuurd aan minister Maxim Topilin voor de voorlopige goedkeuring van belangrijke kwesties.

Veranderingen moeten worden aangebracht in de arbeidswetgeving van de Russische Federatie.

Vandaag beschermt hij de rechten van werkende moeders, maar houdt hij geen rekening met de belangen van mannen die vader zijn geworden. De geboorte van een kind voor een man is geen reden voor een tijdelijke onderbreking van het werk met het behoud van de lonen, hoewel de bezorgdheid van de nieuwe vader voldoende is, denken de auteurs van het wetsvoorstel. Daarom zijn mannen gedwongen om vrijaf te nemen, een aanvraag voor verlof op eigen kosten in te dienen om zijn vrouw te helpen met ontslag en in de zorg voor een pasgeborene.

De huidige huidige versie van de wetgeving voorziet in mannen die vaders zijn geworden, slechts tot vijf vakantiedagen voor eigen rekening zonder betaling voor deze dagen.

In Europa heeft de wet onlangs het recht van mannen op betaald verlof bij de geboorte van een baby vastgelegd.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid