Levenslange bijstand: gezinnen met twee of meer kinderen zullen de hypotheek volledig subsidiëren

Een preferentiële hypotheek voor gezinnen met kinderen, die op initiatief van president Vladimir Poetin in 2018 in Rusland werd geïntroduceerd, zal op zijn initiatief aantrekkelijker worden.

Als voorheen een lening voor de aankoop van woningen werd gegeven op 6% per jaar op voorwaarde van cofinanciering door de staat voor een periode van 3 tot 8 jaar, waarna de ouders bij wet de staatssubsidie ​​ontvingen en de volledige kosten van de lening begonnen te betalen, nu wordt voorgesteld subsidieer een hypotheek aan gezinnen voor de gehele duur van de hypothecaire lening - iemand is 15 jaar oud, iemand is 25 jaar oud, etc.

Misschien was het de beperkte duur van concessionele leningen en het lelijke vooruitzicht dat later meer betaalde dan in het beginstadium, bang gemaakte families van deze hypotheek. Statistieken toonden aan dat slechts 4,5 duizend Russische gezinnen in 2018 gebruik maakten van de zogenaamde "kinderhypotheek".

Volgens het staatshoofd is het de moeite waard om niet alleen voor de eerste 3, 5, 8 jaar, maar ook voor de gehele resterende periode van de hypotheek bijstand te verlenen uit de federale begroting, en dan zullen er meer mensen zijn die bereid zijn de huisvestingsomstandigheden met overheidssteun te verbeteren.

Gezinnen waarin sinds 1 januari 2018 wordt een tweede, derde of een volgend kind geboren. Het programma is geldig tot 31 december 2022. Wordt het verlengd, nog niet gerapporteerd.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid