In Rusland begon het geboortecijfer te dalen - waarom?

Rosstat verklaarde met spijt dat het geboortecijfer in Rusland is afgenomenen heel intens.

Tussen januari en juni van dit jaar is het geboortecijfer afgenomen met 4,7%en het sterftecijfer steeg onmiddellijk met 0,7%. De gegevens werden vergeleken met de vergelijkbare indicatoren van vorig jaar.

In een half jaar tijd werden 782 duizend baby's geboren in de kraamklinieken van Rusland, terwijl de staatregistratie van handelingen van de stadstaat de dood van 946 duizend mensen in dezelfde periode registreerde.

In sommige regio's bleef het aantal pasgeborenen op hetzelfde niveau als vorig jaar. Het geboortecijfer blijft min of meer stabiel in Moskou en de regio, in de noordelijke hoofdstad, in Krasnodar en Tatarstan.

Maar in Basjkortostan, in Siberië en in de Oeral, begonnen ze aanzienlijk minder te bevallen.

De redenen worden nog steeds door experts bepaald, maar de vermeende reden wordt genoemd financiële onzekerheidImmers, het inkomen groeit bijna niet, maar de prijzen stijgen en snel. Niet wetende wat er morgen zal gebeuren, nemen veel echtgenoten van de reproductieve leeftijd beslissingen de geboorte van een kind uitstellenondanks alle maatregelen van overheidssteun voor gezinnen met kinderen die momenteel van kracht zijn.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid