Russische vrouwen kunnen subsidies krijgen voor het openen van kinderopvanggroepen

Minister Maximilin van de arbeid zei dat spoedig de Russische vrouwen zullen worden verstrekt beurzen voor het openen van thuiszorggroepen voor kinderen.

Middelen uit de staatsbegroting zijn geoormerkt en kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van kindermeubilair, apparatuur, speelgoed en educatieve apparaten.

De beslissing is te wijten aan het feit dat niet alle bevolkte gebieden van het land genoeg kleuterscholen hebben, en de behoefte daaraan groeit.

Projectprogramma's die momenteel door het Ministerie van Arbeid worden ontwikkeld, suggereren dat thuisgroepen het probleem zullen helpen oplossen. andere ouders zullen hun kinderen een volledige dag kunnen brengen.

De eisen voor de groepen zullen vrij serieus zijn - ze zullen volledig moeten voldoen aan de vereisten van sanitaire wetgeving en veiligheid.

De moeder zelf, die zo'n groep wil leiden, zal een herscholing of een gevorderd opleidingsprogramma moeten ondergaan als ze een pedagogische opleiding volgt.

Het is de bedoeling dat de eerste subsidies onder het federale programma "Demografie" zal al in 2020 worden gemarkeerd.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid