De Russische regering wil mechanismen verbeteren om gezinnen met kinderen te helpen

De regering van de Russische Federatie is van plan in de komende paar jaar verbeteren en verbeteren van ondersteuningsmechanismen voor gezinnen met kinderen.

Dit stond in het kabinet. Een van de belangrijkste innovaties is de uitbreiding van het gebruik van certificaten voor moederschapskapitaal. Bekijk ook de voorwaarden voor het verstrekken van preferentiële hypotheken voor gezinnen met drie, vier of meer kinderen.

De prioriteitsgebieden van parlementariërs beschouwen en zorgen voor de veiligheid en scholing van kinderen.

Het is de bedoeling om het systeem van misdaadpreventie, medische zorg voor kinderen, voeding van kinderen in scholen en kleuterscholen, sporteducatie te herzien.

Afgelopen vrijdag hield de regering een uitgebreide vergadering, waarin zij belangrijke kwesties met betrekking tot gezinnen met kinderen bespraken. Los daarvan werd opgemerkt dat er een behoefte was bij het vergroten van het aantal uitkeringen en sociale voordelen.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid