Kinderbijslag wordt niet belast.

Financiële hulp van de staat aan het eerstgeborene en het tweede kind in het gezin, dat zij besloten dit jaar in te voeren, is nu van plan om vrij te stellen van het betalen van persoonlijke inkomstenbelasting (afgekort - NDFL). Het wetsontwerp, dat de invoering van dergelijke wijzigingen in de belastingwetgeving van Rusland impliceert, op het hoofdtaakstuk, is opgesteld en zal binnenkort ter bestudering aan de Doema worden voorgelegd.

Het voorstel is opgesteld om families niet met belastingen te belasten, die zelf maatregelen van staatssteun nodig hebben. Het voordeel is strikt sociaal van aard en wordt betaald om mensen met kinderen te helpen, en niet om 'hen in de schulden te drijven'. Dit idee is het belangrijkste argument, uiteengezet in de toelichting bij de wet.

Wanneer de definitieve beslissing is genomen, wordt niet gespecificeerd, uit niet-officiële bronnen waarnaar door een aantal persbureaus wordt verwezen, werd bekend dat het onderzoek zo spoedig mogelijk na benoeming van het documentenpakket aan parlementariërs zou moeten worden aangesteld.

Vanaf 2018 ontvangen gezinnen met een inkomen dat niet hoger is dan anderhalve bestaansminimum, overheidsbetalingen in het bedrag dat overeenkomt met het bestaansminimum, waarde ingesteld voor één kind. Hoewel de belastingwetgeving niet de mogelijkheid beschrijft om betalingen uit de personenbelasting te schrappen, worden ze formeel als belast beschouwd. De nieuwe wet zal deze discrepantie elimineren.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid