Leraren op school zullen agressieve kinderen identificeren

Het Ministerie van Onderwijs van Rusland stuurde methodische aanbevelingen naar alle scholen in het land. om kinderen te identificeren die vatbaar zijn voor agressie en ongepast gedrag.

Het document geeft een verklaring van wat in feite als agressie wordt beschouwd. Leraren wordt gevraagd speciale aandacht te schenken aan impliciete, verborgen agressie, aan kinderen uit kansarme gezinnen, aan lage schoolprestaties, problemen met communicatie met anderen en wantrouwen bij volwassenen.

Dergelijke studenten, zoals vermeld in het document, moeten zo vaak mogelijk worden aangetrokken tot het openbare leven van de klas en de school, tot creativiteit en sportactiviteiten.

In verband met de nieuwe werkaanbevelingen van schoolpsychologen, zullen ze worden toegevoegd - aan het begin van het jaar wordt hen aangeraden om de gezinnen waar kinderen wonen te bezoeken zonder "leraardiagnostiek", het gezin en de leefomstandigheden te bekijken, te vragen naar hobby's en de pagina's zorgvuldig te bestuderen. kind in sociale netwerken.

Een jaar geleden raadde het ministerie van Onderwijs en Wetenschap ten sterkste aan om op elke school een psycholoog in dienst te nemen, maar helaas werken dergelijke specialisten momenteel slechts op 35% van de Russische scholen.

Het is mogelijk dat scholen vanaf dit schooljaar serieus personeel benaderen professionele kinderpsychologen.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid