Alimoon boetes zullen worden verminderd

De Doema ondersteunde het idee vermindering van boetes en boetes voor te late betaling van alimentatie.

De benadering van elke alimentatie zal individueel zijn - de rechtbank zal beslissen over mogelijke straffen, gebaseerd op burgerlijke staat en de feitelijke materiële ondersteuning van de persoon.

De grootte van de straf in het algemeen voor alle categorieën alimentatie zal worden verlaagd. De relevante wet door afgevaardigden aangenomen. Er worden wijzigingen aangebracht in de gezinscode van de Russische Federatie.

Het belangrijkste criterium dat door het gerecht wordt overwogen bij het aanwijzen van een straf is - evenredigheid met de gevolgen van niet-nakoming van betalingsverplichtingen.

Met andere woorden, als de vader kinderbijslag verschuldigd is aan een kind dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen, kan de straf hoger uitvallen dan wanneer zijn kind opgroeit in een rijke familie.

Door de wet goed te keuren, wezen parlementariërs op de duidelijke scheiding van de huidige situatie met alimentatie van de werkelijkheid. Vaak heeft de alimentatiepersoon een schuld van een miljoen roebel, terwijl boetes in dit bedrag 30% bedragen, terwijl de schuldenaar een ander gezin, en kinderen groeien er ook in op.

In dergelijke gevallen zal de boete tot een minimum worden beperkt.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid