Wetenschappelijke ontdekking: natuurrampen verstoren de ontwikkeling van het kind

Wetenschappers van de International University of Florida in de Verenigde Staten verklaarden de rampzalige gevolgen van natuurrampen voor de ontwikkeling en de psyche van kinderen.

De onderzoekers analyseerden een half dozijn duizend neurobiologische gegevens en de resultaten van klinische onderzoeken van kinderen die ervaring hebben met hun leven drie grote rampen.

Orkanen, overstromingen, aardbevingen en tornado's werden overwogen. De groep onderwerpen omvatte kinderen die, samen met hun ouders, driemaal geforceerd evacueerden van rampenplekken.

95% van de kinderen van 3 tot 17 jaar oud ondervond posttraumatische stress in verband met evacuatie.

De overgrote meerderheid van kinderen en adolescenten klaagt over problemen met slaap, nachtmerries en angsten, hebben psychiaters opgemerkt verhoogd angstniveau.

Naarmate ze ouder worden, "wissen" ze geen vreselijke herinneringen, ze zijn slechts licht afgestompt en stress wordt chronisch.

Op volwassen leeftijd krijgen dergelijke kinderen meestal een of meer chronische ziekten, waarvan de oorzaken zijn geworteld in psychosomatische reacties.

Nu wil deze zelfde groep wetenschappers manieren beginnen te ontwikkelen bestrijding van posttraumatische veranderingen van de hersenenom de miljoenen kinderen te helpen die elk jaar in verschillende delen van de wereld in de epicentra van natuurrampen vallen.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid