Hypotheekrentesubsidieplanning voor gezinnen met 2 en 3 kinderen

Vladimir Poetin heeft de regering geïnstrueerd om een ​​hypotheekrentesubsidieprogramma te starten voor gezinnen die sinds 2018 het tweede en derde kind hebben gekregen.

Het programma zal in de volgende gevallen moeten handelen:

  • bij de aankoop van woningen op de primaire markt;
  • bij herfinanciering eerder ontvangen hypothecaire leningen.

Deze families zullen kunnen rekenen op overheidssubsidies van meer dan 6% per jaar.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid