De Doema kwam met een manier om de Russen te stimuleren om kinderen in hechtenis te nemen

In de Doema werd Rusland aangeboden om het bedrag van de maandelijkse betalingen vast te stellen aan gezinnen die kinderen in hechtenis en voogdij namen, op een niveau dat gelijk is aan het bestaansminimum per kind in een bepaalde regio. Meer dan dit bedrag, volgens de vertegenwoordigers van de mensen, kunt u betalen, minder - het is onmogelijk.

Het voorstel werd opgesteld door leden van de parlementaire commissie voor arbeid en sociaal beleid. Al in februari zal de rekening worden behandeld tijdens een vergadering van de Tweede Kamer.

Tegenwoordig impliceert de familiecode dat gezinnen die voor kinderen zorgen recht hebben op uitkeringen, waarvan het bedrag in de regio is vastgesteld en wordt bevestigd door lokale wetgeving.

Tegelijkertijd is de betaling vaak belachelijk, zelfs niet in de buurt van een minimum bestaansminimum voor kinderen.

In Krasnojarsk ontvangen voogden bijvoorbeeld elke maand 7.125 roebel, terwijl het bestaansminimum per Krasnoyarsk-kind wordt bepaald op 12.490 roebel. Als de nieuwe rekening wordt goedgekeurd, ontvangen de bewakers van Krasnoyarsk een vergoeding die niet minder dan 12.490 roebel mag zijn. Lokale wetgevers moeten hun regionale wetgeving in overeenstemming brengen met de federale wetgeving.

Parlementariërs zijn van mening dat deze maatregel zal helpen de Russen te stimuleren kinderen te adopteren, onder curatele te stellen.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid