In Rusland voorgesteld om het familierecht te wijzigen

De Federatieraad heeft een heel pakket aan wetsontwerpen voorbereid met betrekking tot het wijzigen van de familiewetgeving. Ze moeten aanraken negen federale wetten en aanpassingen doorvoeren aan de drie codes. Tot op heden is het pakket documenten afgerond en klaar voor indiening bij de Doema ter overweging.

Het is de bedoeling met name wijzigingen aan te brengen in die verordeningen die betrekking hebben op de bescherming van de rechten van minderjarige kinderen.

Het is ook de bedoeling om de regels voor het verwijderen van kinderen uit het gezin aan te scherpen en te specificeren als het kind zich in een gevaarlijke situatie bevindt. Het nieuwe pakket documenten behelst de invoering van straf voor werknemers van voogdij en voogdij wegens niet-handelen, evenals voor het te snel verwijderen van kinderen zonder eerst alle omstandigheden vast te stellen, aangezien dit als een laatste redmiddel wordt beschouwd en werknemers van voogdijorganisaties het gemotiveerd en redelijk moeten nemen.

Het is de bedoeling om eind maart voorstellen in te dienen bij de parlementsleden.

zwangerschap

ontwikkeling

gezondheid